Säkerhetspolicy 20.12.2020

Registeransvarig och kontaktuppgifter

TM Company Ltd (FO-nummer: 3150345-2)
tomi@thesnubber.com

Vilken information samlas om mig?

I kundregistret sparas kundens förnamn, efternamn, hemadress, postnummer, postanstalt, land, e-postadress, telefonnummer, språk använt vid ärenden, valuta använd vid ärenden. Av företag sparas dessutom företagets namn, FO-nummer och moms-nummer.

I nätbutikens beställningsinformation sparas också kundens information om beställda produkter, betalningssätt och vald leveransmetod.

Vad används personuppgiferna för?

Personuppgifter används för:

  • Att sköta kundrelationen
  • Beställningens leverans, hantering och arkivering
  • Statistiska ändamål
  • Marknadsförings ändamål
  • Personuppgifters hanteringsrätt är ett avtal, samtycke eller legitim fördel.

Vid hantering av personuppgifter har vi beaktat EU:s datasäkerhets förordning och dess förutsättningar som kommit i kraft 25.5.2018.

Hur lång tid förvarar ni mina personuppgifter?

Vi förvarar dina personuppgifter så läge det finns behov för att uppfylla användningssyftena.

En del av informationen kan förvaras längre när det finns behov för det enligt lagen. För till exempel bokföring och ansvar gällande konsumenthandel.

Personuppgifters överlämnande till tredje parter

Vi överlämnar personuppgifter till samarbetspartner så att vi kan möjliggöra logistik, betalning och webbplatsens verksamhet.

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt till föjande:

  • Rätt till att granska dina personuppgifter
  • Rätt att korrigera dina personuppgifter
  • Rätt att backa ur ditt godkännande
  • Rätt att radera